SEKTÖREL › Elektrikli otomobilden beklenti yüksek!

Elektrikli otomobilden beklenti yüksek!

14 Temmuz 2011 / 18:56 Yapılan bir araştırmada Türk tüketicisinin elektrikli araçlara olan ilgisi kadar beklentileri de yüksek çıktı

Elektrikli otomobilden beklenti yüksek!
Denetim, vergi, yönetim danışmanlığı ve kurumsal finansman hizmetleri alanlarında dünyanın en büyük kuruluşlarından biri olan Deloitte tarafından Türkiye’deki tüketicilerin elektrikli araçlardan beklentilerini anlamak üzere gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçlarını ortaya koyan “Elektrikli araçlar yolda... Dönüşüme hazır mısınız?” başlıklı rapor yayınlandı. Türkiye, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya’da yapılan online araştırmaya dayanan raporda, elektrikli araçlarla ilgili Türkiye ve Avrupa’daki potansiyel tüketici profilleri, Türkiye’deki tüketiciler açısından yaygınlaşmanın önündeki engeller ve beklentiler, Avrupa’daki sonuçlarla karşılaştırmalı olarak inceleniyor.

Deloitte Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Ortağı Güneş Süsler yayınlanan rapora ilişkin olarak, “Tüketicilerin elektrikli araçlara yüksek ilgisi dikkate alındığında çevre dostu elektrikli araçların geleceği parlak gözüküyor.  Ancak yaygınlaşmanın önünde çeşitli engeller de var. Tüketicilerin performans ve fiyat beklentileri, sürüş menzili, şarj altyapısı ve toplam maliyet konularındaki kaygıların giderilmesi ve eş zamanlı olarak tüketici bilgi seviyesi ve farkındalığının geliştirilmesi yaygınlaşma açısından kritik” dedi.   

Süsler, “Gerekli şarj altyapısı çalışmaları, vergi, mevzuat ve düzenlemelerin tamamlanması ile tüketicinin menzil, araç güvenilirliği ve emniyet, performans, satınalma maliyeti gibi kaygılarının aşılması ve tüketici bilgi seviyesi ve farkındalığının yükseltilmesi için tüm kamu kurumları, otomotiv sanayi kuruluşları, otomotiv dernekleri ve özel sektör kurumlarına görevler düşmekte.  Ayrıca kullanım özellikleri dikkate alınarak kamu araçları, filo araçları ve taksilerde elektrikli araç kullanımının arttırılması ve gelişmiş ülkelerdeki araç paylaşımı gibi alternatif uygulamaların geliştirilmesi de yaygınlaşmayı hızlandıracak.” diye konuştu.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’deki katılımcıların elektrikli araçlara Avrupalı tüketicilere oranla çok daha fazla ilgi gösterdiği görülüyor. Türk tüketicilerin bu araçlar hakkındaki farkındalığı her geçen gün artmasına rağmen henüz bilgi seviyelerini düşük olarak nitelendirmeleri dikkati çekiyor. Araştırmanın diğer dikkat çekici sonucu da tüketicilerin elektrikli araçlardan beklentilerinin en üst seviyede olması. Tüketicilerin elektrikli araç satın alma kararı vermesini,  içten yanmalı motorlu araçlardan da beklenen güvenilirlik, emniyet ve toplam kalite faktörlerinin yanısıra sürüş menzili ve şarj süresi gibi performans faktörleri ile satınalma fiyatı, enerji tüketim, bakım ve tamir gibi toplam kullanım maliyetleri ve çevresel faktörlerin etkilediği görülüyor.

Menzil, şarj ve maliyet en önemli kriterler
Rapora göre, tüketicilerin elektrikli araçlardan beklentileri üç ana başlık altında toplanıyor:

1.Sürüş Menzili: Türkiye’deki tüketicilerin haftaiçi ve haftasonu günlük sürüş dinamikleri dikkate alındığında elektrikli araçların neredeyse tamamının sunduğu 120 kilometrelik sürüş menzili tüketicilerin kullanım ihtiyaçları açısından yeterli olmasına rağmen, tüketicilerin %80’i tarafından elektrikli araç satınalmayı değerlendirmek için 120 kilometre ve altındaki sürüş menzilinin yeterli bulunmamaktadır.  

Elektrikli araçlarda teknolojik gelişmeler ile sürüş menzilinin geliştirilmesinin yanısıra konvansiyonel enerji tedarik alışkanlıklarının elektrikli araçlar doğrultusunda adaptasyonu ve şarj istasyonu yayılımının arttırılması ile tüketicilerin sürüş menzili konusundaki kaygılarının giderilebileceği öngörülmektedir.

2.Şarj Süresi ve Altyapısı: Hızlı şarj, Avrupalı tüketiciler tarafından kritik olarak görülmesine rağmen, Türkiye’deki tüketiciler uzun süreli şarj opsiyonuna daha sıcak yaklaşmaktadır. Uzun süreli şarj için evde şarj tüketiciler tarafından en çok kabul gören opsiyon olarak dikkati çekerken iş yerinde şarj opsiyonunun en düşük ilgiyi görmesi planlı enerji tedarik alışkanlıkları konusunda tüketicilerin bilgi ve farkındalık seviyesinin düşük olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

Tüketicilerin farkındalık seviyesinin arttırılması ve şarj istasyonlarının bulunabilirliğinin arttırılması şarj süresi ve altyapısı konusundaki tüketici kaygılarını gidererek elektrikli araçların yaygınlaşmasını önemli ölçüde hızlandıracaktır.

3.Fiyat ve Toplam Maliyet: Türkiye’deki tüketiciler, Avrupa ortalamalarına paralel olarak elektrikli araçlara, içten yanmalı motorlu araçlara oranla daha fazla ücret ödemek istememektedirler.  Benzin fiyatlarının trendi ve içten yanmalı motorların yakıt tüketim verimliliği de elektrikli araçların yaygınlaşması için belirleyici faktörler olarak öne çıkmaktadır.  

Tüketicilerde satınalma, bakım, tamir, enerji tüketimi maliyetlerini içeren toplam sahip olma maliyeti etkenleri üzerindeki farkındalığın artması da elektrikli araçların yaygınlaşmasını hızlandıracaktır.

Raporda, Türkiye’deki tüketicilerin elektrikli araçlara yüksek oranda ilgi göstermelerine rağmen, elektrikli araçların  yaygınlaşması, tüketicilerin bilgi ve farkındalık seviyelerinin arttırılması ve  tüketici kaygılarını giderecek aksiyonların hayata geçirilebilmesi ile mümkün olacağı öngörülüyor.

ÇOK OKUNANLAR